چین: پکن اهمیت زیادی به مسائل امنیت سایبری می‌دهد


تهران- ایرنا- دیپلمات ارشد چین در نشست بریکس با تاکید براینکه پکن اهمیت زیادی به مسائل امنیت سایبری می‌دهد، گفت: به اعتقاد ما امنیت سایبری سنگ بنای امنیت هر کشوری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179904/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF