چین و فیلیپین برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگوهای دوستانه توافق کردند
تهران- ایرنا- مقام‌های وزارت خارجه چین و فیلیپین توافق کردند که حل اختلافات و مناقشه‌های خود در دریای چین جنوبی را از طریق گفت‌وگوهای دوستانه حل و فصل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357899/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82