چین و ازبکستان روابط دوجانبه را ارتقا می‌دهند
تهران-ایرنا- «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با «شوکت میرضیایف» همتای ازبکستانی خود در پکن تاکید کرد که 2 کشور روابط دوجانبه را به یک شراکت راهبردی جامع در دوره جدید ارتقا می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364944/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF