چین و اتحادیه اروپا برای ایجاد روابط برد-برد توافق کردند


تهران-ایرنا- همزمان با سفر اخیر «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پکن و دیدار وی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین ، دو طرف درباره ایجاد روابط برد-برد توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257516/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF