چین و آمریکا برحفظ خطوط باز ارتباطی تاکید کردند


تهران- ایرنا- کاترین تای نماینده تجاری آمریکا و وانگ ونتائو وزیر بازرگانی چین روز جمعه در بحبوحه تنش‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور دیدار بر حفظ خطوط باز ارتباطی میان واشگتن و پکن تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122857/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF