چین وکشورهای آسیای جنوبی ۵۶ میلیارد دلار قرارداد همکاری امضا کردند


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی گزارش داد در جریان نمایشگاه اکسپو چین و کشورهای جنوب آسیا که امروز به کار خود پایان داد، قراردادهایی در زمینه های مختلف بین چین کشورهای جنوب آسیا در مجموع به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد دلار امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204399/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7