چین: مشتاقانه منتظر اجرای حکم دیوان دادگستری بین‌المللی درباره غزه هستیم
تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به حکم دیوان دادگستری بین‌المللی در خصوص «اقدامات اضطراری و موقت» برای تعلیق فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه، تاکید کرد که پکن مشتاقانه منتظر اجرای موثر این حکم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369751/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87