چین: مایل به همکاری با همه طرف‌ها برای توسعه طرح«یک پهنه؛ یک راه» هستیم
تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که پکن مایل به همکاری با همه طرف‌ها برای توسعه طرح«یک پهنه؛ یک راه» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335837/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9