چین: ماجرای واگنر یک موضوع داخلی است/ از ثبات روسیه حمایت می کنیم


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای در مورد روسیه گفت: ماجرای واگنر یک موضوع داخلی است و ما از ثبات روسیه حمایت می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152002/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C