چین: قاطعانه از استقلال و یکپارچگی لبنان حمایت می کنیم


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری چین اعلام کرد کشورش با قاطعیت از تمامیت ارضی، استقلال و یکپارچگی لبنان حمایت می کند و به این کشور در حفظ ثبات و امنیت ملی و مقابله با مداخله نیروهای بیگانه کمک خواهد کرد درحالی که همچنان در تلاش است تا صدای لبنان را به گوش جامعه بین الملل برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965804/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85