چین: شورای امنیت به هیچ کشوری اجازه استفاده از زور علیه یمن را نداده است
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه وضعیت متشنج در دریای سرخ ناشی از حملات اسرائیل به نوار غزه است، تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد به هیچ کشوری اجازه استفاده از زور علیه یمن را نداده است


منبع: https://www.irna.ir/news/85364934/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7