چین: روابط با آمریکا در سال ۲۰۲۳ ثبات یافت
تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر امور خارجه چین با توجه به دیدار روسای جمهور ایالات متحده و چین در اواخر سال ۲۰۲۳ گفت که روابط با آمریکا در سال گذشته میلادی به ثبات رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348454/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA