چین رئیس نشست آتی شورای امنیت در باره فلسطین


تهران-ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه «وانگ یی» وزیر امور خارجه این کشور، ریاست نشست آتی شورای امنیت در باره موضوع سرزمین‌های اشغالی را در سطح عالی بر عهده خواهد داشت، تصریح کرد که پکن از هیچ تلاشی برای حل مسئله فلسطین کوتاهی نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304490/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86