چین درباره جاسوسی آمریکا از تلفن‌های دیپلمات‌ها در روسیه ابراز نگرانی کرد


تهرن- ایرنا- وزارت خارجه چین در واکنش به هک تلفن‌های همراه دیپلمات‌های مقیم روسیه توسط آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار هوشیای همه کشورها در برابر چنین اقداماتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130814/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2