چین خواستار همکاری امنیتی کشورهای لنکانگ-مکونگ شد
تهران – ایرنا – لی کیانگ، نخست‌وزیر چین از کشورهای حوزه رودخانه لنکانگ-مکونگ خواست همکاری‌های یکپارچه خود را در زمینه توسعه و حاکمیت امنیتی تقویت کنند و تصمیم چین برای اعطای وام ویژه برای توسعه مشترک کشورهای این حوزه را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85333629/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%85%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF