چین: تایوان می‌تواند به قربانی آمریکا تبدیل شود
تهران- ایرنا- سخنگوی دفتر امور تایوان در چین اعلام کرد که تایوان می‌تواند هر لحظه به یک قربانی برای آمریکا تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371966/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF