چین: بیشتر کشورهای آسیایی مخالف حضور ناتو در منطقه هستند


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه با اشاره به نقش مخرب ائتلاف نظامی ناتو در مناطق مختلف جهان، اعلام کرد بیشتر کشورهای آسیایی مخالف حضور این ائتلاف مخرب و جنگ افروز در منطقه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131635/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF