چین به دنبال همکاری با آمریکا برای ایجاد روابط پایدار است
تهران– ایرنا- رئیس جمهوری چین امروز دوشنبه گفت که مایل است برای ارتقای روابط دوجانبه پایدار با آمریکا همکاری کند و سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور را به همتای آمریکایی خود تبریک گفت.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85339682/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA