چین: به تلاش برای حل عادلانه مساله فلسطین ادامه می‌دهیم


تهران- چین با ابراز نگرانی از شدت گرفتن درگیری میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها و وخامت اوضاع بشردوستانه در غزه اعلام کرد که پکن به تلاش برای حل عادلانه، پایدار و جامع مساله فلسطین ادامه می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268577/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85