چین به بازدید هیات نمایندگان آمریکا از تایوان واکنش نشان داد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: پکن کاملا با هرگونه رابطه بین بخش های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی آمریکا با تایوان مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155328/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF