چین با گسترش ناتو در منطقه آسیاپاسیفیک مخالفت کرد


تهران- ایرنا- چین اتهامات ناتو درباره اینکه این کشور امنیت و منافع اعضای این پیمان نظامی را به چالش می‌کشد، رد و با تلاش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای گسترش حضور در منطقه آسیاپاسیفیک مخالفت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167183/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF