چین بازار خودروی آفریقای جنوبی را به دست گرفت
تهران-ایرنا-شرکت های خودروسازان چینی در طول سال جاری توانستند که بازار آفریقای جنوبی که در اختیار شرکت های ژاپنی و اروپایی بود؛ به دست بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332175/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA