چین: از توسعه روابط ایران و پاکستان استقبال می‌کنیم
تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به بیانیه مشترک ایران و پاکستان برای بازگشت روابط به سطح کامل، گفت: پکن از توسعه روابط تهران و اسلام آباد استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85363718/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85