چین از تحریم‌های ضد روسی انتقاد کرد 
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اعلام این که هیچ طرف ثالثی نباید در همکاری‌های دو جانبه این کشور با روسیه مداخله کند، از تحریم‌های آمریکا، علیه پروژه تولید گاز مایع در قطب جنوب که شرکت‌های چینی در آن ذیسهم هستند،انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334239/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF