چین از ارسال محموله‌های بشر دوستانه و کمک مالی به سودان خبر داد


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور در راستای اهداف بشردوستانه و کاهش بحران انسانی، علاوه بر ارسال محموله های پزشکی و مواد غذایی، کمک مالی هم برای دولت سودان ارسال خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174046/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF