چین: آمریکا به دنبال نابودی صنعت تراشه چین است
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت: آمریکا کنترل صادرات تراشه به چین را افزایش داده و به دنبال نابودی صنعت نیمه‌هادی چین به نام امنیت ملی خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348050/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA