چین، تولید موتورسیکلت برای آسیای مرکزی را آغاز کرد
تهران- ایرنا- منطقه آزاد تجاری سین‌کیانگ در شمال غربی چین اولین خطوط تولید موتورسیکلت با هدف بازار آسیای مرکزی را راه‌اندازی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371545/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF