چین، تایوان را به اعمال محدودیت‌های تجاری تهدید کرد
تهران- ایرنا- پکن تهدید کرد که در واکنش به اعمال محدودیت تایپه بر مبادلات تجاری با چین، اقدامات بازرگانی جدیدی علیه تایوان اتخاذ خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349296/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF