چگونگی تاثیر انتخابات تایوان بر روابط با چین
تهران- ایرنا- اندیشکده بروکینگز در گزارشی مواضع احزاب تایوان را برای انتخابات پیش رو در این جزیره و چگونگی تاثیر نتیجه انتخابات بر روابط با چین بررسی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331610/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86