چشم‌انداز رقابتی آمریکا ، چین و اروپا؛ متضرر کیست؟
تهران – ایرنا – به اعتقاد تحلیلگران چینی با پیروی اتحادیه اروپا از سیاست ایالات متحده در قبال چین ، این اتحادیه متحمل آسیب‌های زیاد اقتصادی و سیاسی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354603/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA