چرا فیلیپین برای آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است؟
تهران – ایرنا – کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین تعامل مقام های عالی رتبه کاخ سفید با قدیمی ترین متحد آمریکا در آسیا و با وجود تشدید تنش ایالات متحده با چین بر سر مساله تایوان، به فیلیپین سفر می کند، اما این پرسش مطرح است که چرا فیلیپین برای آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84948495/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA