چالش‌های امنیتی و اقتصادی دو تابعیتی‌ها برای دولت هند
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه هند گفت ارائه تابعیت دوگانه به هندی‌هایی که در خارج از کشور مستقر شده‌اند، پیچیدگی‌های زیادی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330419/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF