پیونگ‌ یانگ از آزمایش نوع جدیدی از موشک‌ کروز استراتژیک خبر داد
تهران- ایرنا- دفتر کل موشکی کره شمالی در بیانیه‌ای از اولین شلیک آزمایشی موشک کروز استراتژیک نوع جدید بولهواسال-۳-۳۱ خود خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365133/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF