پیش‌بینی سئول از زمان عملیاتی شدن راکتور هسته‌ای جدید کره شمالی
تهران- ایرنا- شین وون شیک وزیر دفاع کره جنوبی، گفت: راکتور هسته‌ای آب سبک کره شمالی ممکن است تابستان آینده به طور کامل عملیاتی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337322/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C