پیش‌بینی‌های فارن‌پالیسی از وضعیت چین در ۲۰۲۴
تهران- ایرنا- نشریه فارن پالیسی به بهانه سال نو میلادی در گزارشی پیش‌بینی‌هایی از وضعیت سال ۲۰۲۴ چین به لحاظ اقتصادی و سیاسی ارائه کرده که در آن مشکلات رو به افزایش در بخش مسکن و ثبات در روابط با آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335402/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4