پکن: چین و اروپا نیاز به راه‌های ارتباطی بیشتری دارند
تهران-ایرنا- مقامات چینی در دیدار با «الکساندر دی کرو» نخست وزیر بلژیک،تاکید کردند که چین و اروپا نیاز به راه‌های ارتباطی بیشتری دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352224/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF