پکن: چین از تلاش‌های دولت اکوادور برای حفظ ثبات اجتماعی حمایت می‌کند




تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه با وضعیت فوق‌العاده در اکوادور، گفت: پکن از تلاش‌های دولت اکوادور در مقابله با اشرار و تروریست‌ها برای حفظ ثبات اجتماعی، حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350226/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA