پکن: واشنگتن تماس رسمی با تایوان را متوقف کند
تهران- ایرنا- هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر اینکه ایالات متحده باید به اصل چین واحد پایبند باشد، خاطرنشان کرد: واشنگتن روابط اساسی و هرگونه تماس رسمی با تایوان را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350539/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF