پکن نامزد پیشتاز انتخابات تایوان را «نابودگر صلح» خواند
تهران-ایرنا- سخنگوی دفتر امور تایوان چین در واکنش به اظهارات «لای چینگ ته» نامزد انتخاب ریاست منطقه تایوان، تاکید کرد که این فرد یک ویرانگر صلح در این جزیره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338516/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF