پکن: قطع روابط با چین، اشتباهی جدی برای آرژانتین خواهد بود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به اظهارات «خاویر مایلی» رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین مبنی بر قطع روابط با کشورهای کمونیستی، تاکید کرد که این اقدام «بوئنوس آیر» اشتباهی جدی در سیاست خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298500/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF