پکن: سازمان‌های جاسوسی از داده‌های پروازی چین سوء استفاده می‌کردند
تهران-ایرنا- وزارت امنیت دولتی چین اعلام کرد که برخی سازمان‌های جاسوسی از علاقمندان هوانوردی در این کشور در راستای دریافت داده‌های پروازی چین سوء استفاده می‌کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345365/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF