پکن در مورد شکل‌گیری چرخه تلافی‌جویی در خاورمیانه هشدار داد
تهران- ایرنا- پکن به دنبال کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن و در حالیکه واشنگتن به تلافی این حمله تهدیدکرده است
در مورد شکل‌گیری «چرخه تلافی‌جویی» هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370301/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF