پکن خواستار لغو تحریم‌های اعمال شده بر ۱۲ شرکت چینی شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که تحریم اعمال شده آمریکا علیه شرکت های چینی به اتهام مشارکت با روسیه یکجانبه گرایانه و غیرقانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084518/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF