پکن: استرالیا نگران حضور ما در اقیانوس آرام نباشد
تهران – ایرنا – سفیر چین در استرالیا امروز چهارشنبه با بیان اینکه راهبرد حضور پکن در اقیانوس آرام نظامی نیست بلکه کمک به پلیس کشورهای جزیره‌ای این اقیانوس برای برقراری ثبات اجتماعی و نظم است، تاکید کرد که استرالیا نباید هیچ نگرانی در این مورد داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356974/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF