پکن: ارتش‌های چین و روسیه قاطعانه به چالش‌های جهانی پاسخ می‌دهند
تهران- ایرنا- وزیر دفاع جدید چین در یک تماس ویدئویی با سرگئی شویگو همتای روسی خود اعلام کرد که ارتش‌های دو کشور به طور قاطعانه به چالش‌های جهانی پاسخ خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371730/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF