پکن، فیلیپین را به تنش‌آفرینی مجدد در دریای جنوبی چین متهم کرد
تهران– ایرنا- مقامات چینی با اعلام اینکه فیلیپین بار دیگر به ارسال تجهیزات به کشتی جنگی خود در منطقه مورد مناقشه رن‌آی جیئو اقدام کرده است، این کشور را به تنش‌آفرینی مجدد در دریای جنوبی چین متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368761/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF