پلیس ژاپن و اتهام تبعیض‌نژادی
تهران- ایرنا- سه مرد با استناد به الگوی آزار و اذیت پلیس ژاپن که با انگیزه‌های نژادپرستانه انجام شده، از دولت این کشور شکایت کردند و دریافت ۳ میلیون ین (۲۰ هزار و ۳۳۰ دلار) غرامت برای هر نفر را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370941/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C