پرچم چین پس از ۱۹ سال در نائورو برافراشته شد
تهران– ایرنا مراسم برافراشتن پرچم چین روز دوشنبه در نائورو توسط یک تیم دیپلماتیک چینی برگزار شد؛ این اولین بار پس از ۱۹ سال است که پرچم چین در این کشور واقع در اقیانوس آرام به اهتزاز درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369217/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF