ویتنام فیلم «باربی» را به دلیل اختلافات ارضی با چین ممنوع کرد


تهران- ایرنا- رسانه‌های ویتنام دوشنبه گزارش دادند که این کشور فیلم «باربی» ساخته شرکت برادران وارنر آمریکا را به دلیل نشان دادن نقشه‌ای از ادعاهای ارضی چین در دریای چین جنوبی ممنوع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159137/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF