وعده ژاپن برای ایفای نقش فعال در مدیریت تنش‌های جهانی در سال ۲۰۲۴
تهران- ایرنا- «فومیو کیشیدا» نخست‌وزیر ژاپن در سخنرانی سال نو میلادی گفت: توکیو در سال جدید نقش فعالی در مدیریت تنش‌های جهانی ایفا خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339871/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84